Om oss

En kanal för idéer och ett tak vi kan samlas under. Det är utgångspunkten. "Do It Yourself, för ingen gör något åt dig" är det enade tänket. Ett kollektiv präglat av en kärlek till kulturell media med en vilja att visa sina skapelser och iakttagelser. 
Vi gör precis vad vi vill. Men vad du kan räkna med är en strid ström av tilltalande produktioner, både egna och andras. Med fokus på musik, film och foto levererar vi ett kreativt flöde. Appeal med finness, seriöst men touch. Vi är NonStp! 


Share